Veritabanı Hizmetleri

Veritabanı yönetimi hizmetleri alanında veriler, eskisinden daha performanslı ve güvenli bir yapıya kavuşur.
Veritabanı yönetimi hizmetleri alanında veriler, eskisinden daha performanslı ve güvenli bir yapıya kavuşur. Kurumsal veriyi en sağlıklı şekilde saklamak ve gerektiğinde ona en hızlı şekilde ulaşmak için önemli avantajlar sunar. GT Bilişim, veritabanı çözümleri arasındaki geçiş süreçlerinde etkin rol oynayarak kuruma katma değer sağlar.

Veritabanı Çözümleri
Standalone SQL Server
Failover Cluster SQL Server
Database Log Shipping
Database Mirroring
SQL Server Replication
SQL Server Database Snapshots
Tuning Advisor
Maintenance Plan

Veritabanı Hizmetleri

Periyodik Kontroller

Haftalık ve aylık bakım planları
Veritabanınız sürekli değişim ve büyüme içerisindedir. İşletmenize uygun olarak haftalık veya aylık olarak periyodik kontrolleri yapılmalı, tespit edilen aksaklıklar hemen düzenlenmelidir. Tutarlı verilerin doğru saklandığından emin olunmalıdır.

Periyodik kontrollerde;
- Index yenileme çalışmaları
- Tutarsız veri tespit çalışmaları
- Tıkanma ve Şişme tespit çalışmaları
- Yapılandırma ayarlarının kontrolleri
- Doğru bağlantı ve erişim kontrolleri yapılır.

Güncelleme Çalışmaları

Güncelleme ve yamaların uygulanması
Üretici firmaların belirli periyotlarla çıkarttıkları, yamaların ve düzeltme paketleri veritabanlarına kontrollü bir şekilde uygulanır.

Performans İzleme

Sorguların analiz edilmesi
Aynı sorgular belirli koşullar gerçekleştiğinde yavaşlayabilir ve performans kaybına sebep olabilirler. Hatalı veya önerilmeyen kullanımların tespitleri en fazla çalışan sorguların tespiti ile başlayarak, detaya kadar devam eder.

Arşivleme mekanizmaları ile, sorguların geçmiş dönemdeki durum tespitleri yapılarak karşılaştırılabilir.

Optimizasyon Çalışmaları

Doğru kaynak tüketimi sağlanması
Yüksek performans sağlamanın temel koşulu, yazılım ve donanım arasındaki bağlantıdadır. Veritabanı uygulamanızı, üzerinde çalıştırdığınız fiziksel donanıma göre ayarlamanız gerekmektedir.

Fiziksel yeterlilik çalışmasından sonra, performans izleme işlemleri sonucunda elde edilen bulgular, uygulanmaya başlar. Sorguların analizi ve düzenlenmesi, bağlantı şekillerinin düzenlenmesi, ara tablo erişimleri, normalizasyon ve denormalizasyon işlemleri yapılır.

Yedekleme ve Kurtarma

Saatlik, günlük, haftalık yedeklemeler
Sizin belirleyeceğiniz koşullara göre yedekleme opsiyonları oluşturulur. Kritik dönemlerde yarım saatlik yedeklemelere kadar düşülebilir. Anlık senkronizasyonlar, online yedeklenme imkanı da vardır.
l